HİZMETLERİMİZ


Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler

• Bilgilendirme ve Yönlendirme
• İletişim ve Koordinasyon
• Proje Yazım Desteği
• Proje Yürütme Desteği