HİZMETLERİMİZ


Fikri / Sınai Hakların Yönetimi Ve Lisanslama Hizmetleri

• Patent/Faydalı Model/Endüstriyel Tasarım Dosya Hazırlama
• Tescil Süreci Takibi
• Tescil Edilmiş Mülkiyet Haklarının Pazarlanması
• Tescil Edilen Mülkiyet Haklarıyla İlgili Lisans Sözleşmesi Yapılması