HİZMETLERİMİZ


Genel Bilgiler

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) NEDİR?

Teknoloji geliştiricisi AR-GE kurum ve kuruluşları ile teknoloji kullanıcısı sanayi şirketleri veya diğer teknoloji ya da AR-GE kurum ve kuruluşları arasında bilgilendirme, koordinasyon, araştırmayı yönlendirme, yeni AR-GE şirketlerinin oluşturulmasını teşvik etme, işbirliği geliştirme, fikri mülkiyet haklarının korunması, pazarlanması, satılması, fikri mülkiyetin satışından elde edilen gelirlerin yönetilmesi konularında faaliyet gösteren yapıyı” İfade eder. (TGB Kanunu, Madde 3/t) (Ek: 2/3/2011-6170/1 md.)
TTO araştırma merkezi, laboratuvar, akademik birim vb. proje bazında ihtiyaca göre bir araya getirilmesi görevini üstlenen bir yapıdır.
Sinop Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, başta Üniversitemiz olmak üzere yerel ve ulusal düzeyde ihtiyaç duyulan faaliyetleri gerçekleştirmek üzere 4 Temmuz 2014 tarihinde kurulmuştur.

BİRİMİN AMAÇLARI
• Sinop Üniversitesinin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamak
• Akademisyenlere projeler konusunda destek sağlamak
• Üniversitemizin bilgi birikimini ve tecrübesini kamu ve özel sektöre ait tüm kurum / kuruluşlara aktarmak
• Üniversite-Sanayi arasındaki işbirliğini güçlendirmek
• Girişimcilik kültürünü hem üniversite bünyesinde hem de toplum nezdinde güçlendirmek

BİRİMİN HEDEFLERİ
• Üniversitemizi «Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde ilk 50’ye dahil etmek
• Üniversitemizi URAP sıralamasında ilk 50’ye dahil etmek (tüm üniversiteler)
• Akademisyenlerin proje üretme kapasitelerini geliştirmek
• İleride kurulması muhtemel olan Teknokent için bilgi birikimi oluşturmak ve insan kaynağı yetiştirmek
• Girişimci bireyler yetiştirmek