HİZMETLERİMİZ


Yürütme Kurulu

Kurul Başkanı
Prof. Dr. Ahmet TABAK
Kurul Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin ÇORMAN (T.T.O. Yöneticisi)
Doç. Dr. Turgay KORKUT (Fen Bilimleri)
Doç. Dr. Huriye Demet CABAR (Sağlık Bilimleri)
Dr. Öğr. Üyesi Fatih AMAN (Sosyal Bilimler)