Akademik Personel Uzmanlık Alanı Tablosu Birim web sayfası “Belgeler” içinde yer almaktadır.