UFUK 2020′ den Çağrı ve Destek

Ufuk 2020 Nedir? Horizon 2020, Avrupa'nın küresel rekabet gücünü korumayı amaçlayan Avrupa girişimi olan İnovasyon birliğince uygulanan finansal bir araçtır. Ekonomik büyümeyi sürdürmenin ve istihdam yaratmanın bir yolu olarak görülen Horizon 2020, Avrupa'nın önde gelen…

0 Yorum

Ticaret Bakanlığından İharacata Yönelik Destekler

Ticaret Bakanlığı tarafından ihracata yönelik, yurtdışına açılma sürecindeki firmalar desteklenmektedir. Bu desteklerden ikisi; Markalaşma ve Turquality Desteği Ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarının üretiminden pazarlamasına, satışından…

0 Yorum

İŞKUR’ dan Öğrencilere Akademik Destek

Program ile; lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini araştırma yapmaya teşvik etmek, öğrencileri destekleyerek işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik beşeri sermaye havuzunun genişletilmesine katkı sağlamak, başarılı ülke uygulamalarının incelenerek…

0 Yorum