Teknoloji geliştiricisi AR-GE kurum ve kuruluşları ile teknoloji kullanıcısı sanayi şirketleri veya diğer teknoloji ya da AR-GE kurum ve kuruluşları arasında bilgilendirme, koordinasyon, araştırmayı yönlendirme, yeni AR-GE şirketlerinin oluşturulmasını teşvik etme, işbirliği geliştirme, fikri mülkiyet haklarının korunması, pazarlanması, satılması, fikri mülkiyetin satışından elde edilen gelirlerin yönetilmesi konularında faaliyet gösteren yapıyı” ifade eder. TTO araştırma merkezi, laboratuvar, akademik birim vb. proje bazında ihtiyaca göre bir araya getirilmesi görevini üstlenen bir yapıdır.

Sinop Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, başta Üniversitemiz olmak üzere yerel ve ulusal düzeyde ihtiyaç duyulan faaliyetleri gerçekleştirmek üzere 4 Temmuz 2014 tarihinde kurulmuştur.

Sinop Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi;

  • Farkındalık, tanıtım, bilgilendirme ve eğitim hizmetleri ile başta Ar-Ge kültürünün yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak için araştırmacıların, akademisyenlerin, öğrencilerin ve iş dünyasındaki kişilerin katılımıyla organizasyonlar ve etkinlikler düzenlemek,
  • Araştırmacı ve akademisyenler için ulusal ve uluslararası hibe-fon destek programlarını duyurmak, projelerin hibe-fon destek programlarınca istenilen şekilde geliştirilmesi ve yürütülmesi konularında destek vermek,
  • Üniversite Sanayi İşbirliği kapsamında sanayi kuruluşlarının taleplerinin alanında uzman akademisyenlere yönlendirmek, Üniversite-Sanayi buluşma etkinlikleri düzenlemek ve firmalara işbirliği konusunda farkındalık yaratmak için ziyaretlerde bulunmak,

gibi faaliyetleri Sinop Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SUBİTAM) binasındaki ofisinde yürütmektedir.