MİSYONUMUZ

Sinop Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, Sinop Üniversitesi’nin sahip olduğu akademik birikim ve altyapı imkânlarını, bilgi ve teknolojiye dayalı yaklaşımlarla ve etkin yöntemlerle paydaşlarına sunarak, üniversite sanayi işbirliğinin gelişiminde bir köprü vazifesi görerek yerele, bölgesine ve ülkesine katkı sağlamayı misyon edinmiştir.

VİZYONUMUZ

Sinop Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, Sinop Üniversitesinin bilimsel birikimini sanayi ile buluşturup ülke sanayisinin uluslararası rekabette daha fazla söz sahibi olmasını, sektör-üniversite işbirliğini geniş kitlelere yayarak akademik çalışmaların ve fikri mülkiyet haklarının ticarileştirilmesini,  ülke kalkınmasını yenilikçi yöntemlerle artırarak ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan bir birim olmayı vizyon edinmiştir.