Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Samet ERDEM
Birim Yöneticisi
e – posta:
mserdem@sinop.edu.tr
Yaşar ARSLAN
Şube Müdürü


Tel: 0368 271 5757
Dahili 6099
e-posta:
yarslan@sinop.edu.tr
Osman DOĞANCILI
Şube Müdürü


Tel: 0368 – 271 57 57
Dahili:1554
e-posta: odogancili[@]sinop.edu.tr